Styret

Styrets medlemmer 2021

Leder:                   Knut Molnes
E-post:                  knut.molnes@mimer.no
mobil                   90419255

Nestleder:          Leiv Barmen
Styremedlem:   Jon Andrè Teigen
Kasserer:           Sindre Hanken
Sekretær:          Kjell Øyvind Aarseth