Havnekomitèen

Havnekomitèens Medlemmer 2022

Leder: Magne Ferstad

Tor Homlong

Karsten Vingen

Terje Gangstad

Bjarte Rimereit

Finn Berg