Styret

Styrets medlemmer 2023

Leder:               Knut Molnes
E-post:              knut.molnes@mimer.no
mobil                90419255

Nestleder:         Leiv Barmen
Styremedlem:   Karl Roth
Kasserer:           Sindre Hanken
Sekretær:          Jon Andrè Teigen

Vararepresentant: Leder havnekomite

Vararepresentant: Leder huskomite