Historie

Etter at det nye styret  i Vegsund båtforening konstituerte seg 8. mars 2005, sende det søknad til Ålesund kommune om areal for småbåthamn på austsida av Tørla, ikkje langt frå Tjørsundet.

Med søknaden følgde eit historisk tilbakeblikk som fortel litt om kva båtforeininga har arbeidt med sidan starten i 1972, og at ho no, etter ein kvilepause på 15 år tok opp at arbeidet med å skaffe småbåthamn til denne delen av kommunen.

Historisk tilbakeblikk

2006 – Planlegging og prossessen ifm søknad til kommunen
 • kissene vi fikk frå arkitekten, måtte justeres en del, og ikke alt var så utfyllende og klart som vi hadde håpa.
 • Flere smådetaljer i tegningene måtte justeres gang på gang, og medførte forsinkelser i saksgangen i formannskap/bystyre.
 • I planene for båthavna, ble det også innarbeidet forslag om et klubbhus
 • Da det så ut som om havneplanen holdt på å gå i orden, fikk foreninga krav om at Vegsund Båtforening tok på seg å bygge fortau på Snutholmen.
2005 – Nytt liv i foreninga

Det ble igjen liv i foreningen

 • Styret startet utvikling av prosjektet Småbåthamn ved Tjørsundet på austsida av Tørla.
 • Kommunen ble kontaktet med spørsmål om å få legge ei småbåthamn på austsida av Tørla.
 • Den 17. mars sende vi søknad til Ålesund kommune med skisser og beskriving av dei aktuelle behova for hamneutbygging.
 • Vegsund Båtforeining ble registrert i brønnøysundregisteret.
 • Arkitekt ble engasjert
 • Bryggeregler ble utarbeidet, for å ha det klart til eit framtidig bryggeanlegg kan takast i bruk,
 • Styret eller representantar for styret hadde møter med kommunen, kontakt med politikarar, var på møte i bydelsutvalet, og hadde flere møte med arkitekten.
1973 – Planløsningen i Veibustvågen ble drøftet med grunneierne   
1972 – Foreningen ble stiftet 21. april.
 • 4 alternativer for småbåthavn ble sett på som aktuelle.
 • Foreningen søkte kommunen om midler til prosjektering av småbåthavn i Veibustvågen, og fikk bevilget en sum til dette.
 • Forslag til planløsning i Veibustvågen ble utarbeidet.

Nedenfor finner du litt mer informasjon om tidligere prosjekter som båtforeninga har prøvd seg på. Kilde: Magne Hungnes

 • Det første forslaget var over Veibustvågen i 1972. Ikke gjennomslag for denne plan.
 • Senere ble det en del av Veibustvågen Småbåtlag (basert på de samme tegninger?) Kostet foreninga kr 5000 den gang !
 • Så ble det forslag om å komme med ideer om nordsida av Stafsetneset, ikke heldig med den heller. Avslått, fra den daværende Parksjef Bele. Kostet foreninga Kr 5000 også, den gang i 1975.
 • En av medlemmene tegnet vei på østsida av Tørla, som kart viser. Vedkommende fikk vist betalt noen kroner for arbeidet, men som så mange ganger før, nedstemt etter søknad til kommunen.
 • Veitraseen hadde blitt tenkt brukt i forbindelse med naustbygging i den nå såkalte badevika.